09.12.2020 | Reports & Briefs

The current health crisis has taught us an important lesson: building resilience is the most efficient solution to protect us from global threats – even when they might appear distant. What is evident for health crisis is also valid for climate and energy. The sooner we prepare, the smaller the damage.

02.12.2020 | Reports & Briefs

The Recovery & Resilience Facility (RRF), the Just Transition Fund (JTF) and the European Regional Development Fund and Cohesion Fund (ERDF/CF) represent an unprecedented investment in EU economic recovery, structural reforms and regional development. 

01.12.2020 | Reports & Briefs

Enerji Şartı Anlaşması enerji sektöründe faaliyet gösteren yabancı yatırımcıları koruyan ve yatırımcıların devlet önlemlerini Yatırımcı-Devlet Uyuşmazlık Çözümü mekanizmasına (YDUÇ) götürmelerine olanak veren uluslararası bir anlaşmadır. Bu anlaşma, Avrupa Birliği’nin (AB) iklim taahhütleri ile uyumsuzdur ve gerekli reformlar tartışılmadığı ya da diğer imzacılar tarafından reformlara itiraz edildiği için halihazırdaki modernleşme süreci de bunu düzeltmeyecektir. Bizler bu nedenle AB’yi ve üye devletlerini bu anlaşmadan çekilmeye ve ayrılan taraflar arasında YDUÇ vakaları oluşması olasılığını devre dışı bırakan bir ek anlaşmayı yürürlüğe almaya davet ediyoruz. AB ve üye devletler ayrıca bu anlaşmaya başka ülkelerin katılmasını da önlemelidirler.

pdf Enerji Şartı Anlaşması CAN Europe PB (89 KB)

30.11.2020 | Reports & Briefs

New analysis of national plans, policies and measures in six Central and Eastern European countries, reveals inadequate action to tackle energy poverty. The report, prepared by NGOs and researchers across Europe, finds that Croatia, Czechia, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia have failed to provide a clear definition of  energy poverty in their national plans, a bare minimum required by the EU.

24.11.2020 | Reports & Briefs

The new briefing published by CAN Europe and its members across Europe underlines the importance of a climate- friendly Common Agriculture Policy to ensure that the agriculture sector contributes to the objectives of the European Green Deal and the EU’s commitments under the Paris Agreement. This document, coming out during the trialogue negotiations between the European Commission, the Parliament and the Council, assesses the weaknesses of the current CAP and explains what needs to happen for the new CAP reform to contribute to the EU’s climate ambition.

Click here to download the briefing:  pdf CAP briefing (535 KB)

02.11.2020 | Reports & Briefs

The Energy Charter Treaty is an international agreement that protects foreign investors in the energy sector and allows them to challenge state measures in Investor-State Dispute Settlement (ISDS). The treaty is incompatible with the EU’s climate commitments and the current modernisation process will not fix this, as the necessary reforms are either opposed by other contracting parties or not being discussed. 

07.10.2020 | Reports & Briefs

On 17 September 2020, the European Commission has published its assessment on the ambition levels in final National Energy and Climate Plans (NECP). This is an important exercise as National Energy and Climate
Plans are required to describe, in an integrated manner, the Member States’ climate and energy objectives, targets, policies and measures for the period from 2021 to 2030 and to deliver a minimum ambition level set by the EU’s current climate and energy legislation.

In view of the in depth analysis of the Commission on NECPs, in this briefing document, Climate Action Network (CAN) Europe and ZERO – Association for the Sustainability of the Earth System – reiterate their recommendations from the report “PAVE THE WAY FOR INCREASED CLIMATE AMBITION : Opportunities and Gaps in the final National Energy and Climate Plans” in order to describe how the NECPs can contribute to
implementing higher climate and energy targets in the EU. This briefing paper also adds on the country assessments of the report previously published by CAN Europe and ZERO, and includes opportunities and gaps for the final Bulgarian, German and Irish NECPs.

Download the document here :  pdf NECPs building block for higher climate ambition (448 KB)

08.09.2020 | Reports & Briefs

National Energy and Climate Plans reveal that the EU countries set to receive most of the Just Transition Fund plan to stick with coal - or swap it for fossil gas.

08.09.2020 | Reports & Briefs

Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönem Hibe Programı çerçevesinde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Güneydoğu Avrupa Değişim Ağı (SEE Change Network) ve Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe) ortaklığında Nisan 2019 – Haziran 2020 tarihleri arasında yürütülmüş olan “Türkiye 2050 Hesaplayıcısı: İklim Politikası Diyaloğunun Desteklenmesi” projesi kapsamında “Türkiye ekonomisinin karbondan arındırılması: uzun vadeli stratejiler ve acil çözüm bekleyen darboğazlar” başlıklı bir rapor hazırlanmıştır.

08.09.2020 | Reports & Briefs

Within the scope of the Civil Society Dialogue Program (Fifth Phase), Turkey Economic Policy Research Foundation (TEPAV), Southeast Europe Change Network (SEE Change Network) and the Climate Action Network (CAN) Europe have conducted the project "Turkey 2050 Calculator: Climate Policy Dialogue" from April 2019 to June 2020. The report "Decarbonization of Turkey’s economy: long-term strategies and immediate challenges" is the final product of the project 

Latest Publications

See All: Climate & Energy Targets